Hem > Personligheter > Kerstin Bohlin

Kerstin Bohlin

Utbildare, föreläsare om ämnen som är personalrelaterade.

Kerstin Bohlin talar om många olika aspekter på personal och hur man behandlar människor man jobbar med, som chef eller som medarbetare.

Kerstin Bohlin är en av grundarna av MINOVA-gruppen och arbetar sedan 1986 som samverkande konsult. Hon föreläser om en mängd personalrelaterade ämnen som t.ex. ledarskap, chefs- och ledarskapsutveckling, chefscoaching, kvinnligt ledarskap, mentorskapsprogram, team- och arbetslagsutveckling, utvecklings- och medarbetarsamtal liksom avvecklingssamtal och outsourcing.

Som person är Kerstin Bohlin trygg med en klar och tydlig självbild. Hon har bred och djup erfarenhet av olika utvecklingssituationer. Det märks t.ex. att hon har arbetat konkret med avveckling och svåra avvecklingssamtal.

Kerstin Bohlin är en skicklig utbildare/föreläsare/utvecklare som blandar allvar och humor. Hon arbetar oftast med korta teoriavsnitt, därefter får deltagarna fundera, bearbeta och koppla det sagda till sin egen verklighet för att på så sätt skapa insikter. Hon blandar gammal och modern pedagogik, skapar nyfikenhet och aktiverar alla sinnen för bästa inlärningsförmåga. Ingen åhörare kan undgå att märka att hon är enormt road av sitt arbete och att hennes entusiasm smittar.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta