Kerstin Bohlin

Kerstin Bohlin

Utbildare, föreläsare om ämnen som är personalrelaterade.

Kerstin Bohlin talar om många olika aspekter på personal och hur man behandlar människor man jobbar med, som chef eller som medarbetare.

Kerstin Bohlin är en av grundarna av MINOVA-gruppen och arbetar sedan 1986 som samverkande konsult. Hon föreläser om en mängd personalrelaterade ämnen som t.ex. ledarskap, chefs- och ledarskapsutveckling, chefscoaching, kvinnligt ledarskap, mentorskapsprogram, team- och arbetslagsutveckling, utvecklings- och medarbetarsamtal liksom avvecklingssamtal och outsourcing.

Som person är Kerstin Bohlin trygg med en klar och tydlig självbild. Hon har bred och djup erfarenhet av olika utvecklingssituationer. Det märks t.ex. att hon har arbetat konkret med avveckling och svåra avvecklingssamtal.

Kerstin Bohlin är en skicklig utbildare/föreläsare/utvecklare som blandar allvar och humor. Hon arbetar oftast med korta teoriavsnitt, därefter får deltagarna fundera, bearbeta och koppla det sagda till sin egen verklighet för att på så sätt skapa insikter. Hon blandar gammal och modern pedagogik, skapar nyfikenhet och aktiverar alla sinnen för bästa inlärningsförmåga. Ingen åhörare kan undgå att märka att hon är enormt road av sitt arbete och att hennes entusiasm smittar.

Kerstin Bohlin

Kerstin Bohlin

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2