Hem > Personligheter > Johan Trouvé

Johan Trouvé

Johan Trouvé är född på 60-talet och har en omfattande erfarenhet vad gäller att arbeta med ledarskap, miljö, hållbar utveckling i näringslivet med koppling till forskning och politik. Uppdragen varierar, allt från aktivt styrelsearbete inom näringsliv, forskningsstiftelser samt organisationer, omvärldsbevakning, strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete, moderatorsuppdrag, till rådgivare för regeringen inom hållbarhetsområdet.Under de senaste 18 åren har han arbetat internationellt och nationellt med strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete i stora organisationer som t ex SJ koncernen och Schenker. Johan Trouvé har dessutom varit ordförande i Näringslivets Miljöchefer under flera år. Under de senaste 4 åren har han dessutom gått från ord till handling och varit operativt ansvarig med en omsättning på 1 miljard kr och ett par hundra anställda. Johan Trouvé har lyft en slumrande verksamhet till vinstmaskin. Att skapa motivation, förändringsvilja, teamanda, stolthet och kundtänkande har varit de främsta framgångsfaktorerna. GRFB har varit ett ledande uttryck, vilket står för att ”Göra Rätt Från Början”.

Alla verksamheter måste idag och än mer i framtiden tänka på hållbar utveckling och koppla det till den egna verksamheten, för att uppnå konkurrensfördelar. -”Ett sätt att hitta en unikitet jämfört med konkurrenterna.” Att koppla miljö, socialt ansvarstagande till ekonomiska nyckeltal och långsiktig vinst kräver rätt strategier. Här har Johan Trouvé en bred erfarenhet och är van att hantera både ledningsgrupper och kollektivanställda.

Johan är orädd och har glimten i ögat. Han kan vara både vass och humoristisk. Att våga säga det som många tänker, är oftast en konst.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta