Johan Holmsäter

Johan Holmsäter

Eldsjälen bakom Friskis & Svettis - kartlägger hälsan i organisationer

Johan Holmsäter menar att god hälsa hon individerna i en organisation inte bara är viktig för den enskilde utan är en gemensam resurs som påverkar organisationens prestation.

Johan Holmsäter är eldsjälen som en gång i tiden byggde upp Friskis&Svettis-rörelsen. Idag driver han ett eget företag. Johan Holmsäter har under lång tid arbetat fram en metod med vilken man kan kartlägga hälsan i en organisation och därefter, utifrån mål på både individ- och företagsnivå, nå markanta förbättringar.

På en arbetsplats är hälsan är inte bara en personlig angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för företagets prestation. God hälsa bör därför vara ett mål för hela organisationen och en ledningsfråga. Att utveckla hälsan som resurs kräver helhetssyn, ledningsförankring, kvalitet och långsiktighet. För företag och organisationer är en hälsoplan därför lika angelägen som en investeringsplan, en marknadsplan eller någon annan strategi.

Johan Holmsäter talar på ett personligt sätt om balansgången mellan olika roller i livet och om hur man kan hitta spåret till ett ökat välmående. Hälsa handlar framför allt om inställningen till livet menar Johan. Han beskriver det syn- och förhållningssätt som påverkar vår hälsa i den ena eller andra riktningen och han kommer med förslag till enkla förändringar. Johan Holmsäter ger tips på hur var och en själv, men framför allt hela organisationen, kan gå tillväga för att förbättra förutsättningarna för att må, fungera och prestera bättre.

Johan Holmsäter

Johan Holmsäter

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2