Ingemar Wikman

Ingemar Wikman

Lösningsfokuserad Team Coaching - Nyckeln till verklig förändring

Ingemar Wikman är en uppskattad föreläsare inom områdena förändring, motivation/inspiration, ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling. Hans föreläsningar är personliga, humoristiska, genomtänka och inspirerande.

Ingemar Wikman är internationellt licensierad Reteaming (resultatskapande teamutveckling) coach. Hans bakgrund som elitsimmare, utbildning till civilingenjör och liv som äventyrare, entreprenör, ultralöpare och verksamhetskonsult har gjort honom till en fokuserad, engagerad och kreativ person. Han är en mycket uppskattad föreläsare inom förändringsarbete, motivation/inspiration, ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling.

Förändringsarbete är svårt och krävande, ofta blir det inte som man hade tänkt sig. Man når inte riktigt fram till de önskade målen. Inte sällan skyller man då på allt från ledningen, olika personer i organisationen eller på orimligheten i målsättningar, tidsplan et cetera. Men framgångsrikt verkligt förändringsarbete är en förmåga som går att lära sig och utvecklas inom. Det handlar bland annat om att skapa motivation, engagera såväl ledare som medarbetare och att se verkligheten som den är och bestämma sig för att påbörja en utmanande resa. Att hitta vägen tillsammans, helt enkelt. Ett yttre och ett inre skifte. Ett kontinuerligt lösningsfokuserat förbättrings- och förändringsarbete i vardagen.

Ingemar delar med sig av värdefulla tankar, perspektiv, modeller och verktyg som gör det lättare att påbörja resan mot verklig förändring och engagerande medarbetare. Det är en inspirerande och praktisk designad föreläsnings som på sikt kan leda till:

• Förbättrad förmåga att driva framgångsriks förändringsarbete
• Ökad motivation och engagemang kring gemensamma mål
• Förståelse av det lösningsfokuserade arbetssättet
• Ökat samarbete mellan arbetskamrater
• Förbättrad stämning i arbetsgruppen
• Verktyg att hantera komplexa problem, ofta kopplade till interpersonella frågor, på ett konstruktivt och skapande sätt

Verktygen/processen bygger i sin enkelhet på att gemensamt ta fram, definiera och prioritera de allra, allra viktigaste delmålen för att påbörjan förflyttningen mot det övergripande målet (visionen). Det senare kan vara satt av gruppen själva, men ofta är det ledningen som sätter målen och ramarna. Engagemang och delaktighet skapas genom att alla inblandade är med och jobbar fram lösningar och aktiviteter.

En annan viktig del i att skapa motivation är att varje individ och därefter hela gruppen tar fram och definierar vilka vinster man kommer att uppnå när man når målen. Både för en själv, för sina kollegor, för gruppen, företaget och även kunder och andra intressenter.

Ytterligare en viktig komponent är att gå igenom vilka resurser som finns att tillgå. I den delen passar man även på att lyfta fram individuella kompetenser och varje person får höra från alla andra hur de kan bidra. Men kan nästa säga att man berömmer och uppskattar varandras förmågor och blir tydligare med vilka resurser som faktiskt finns. Detta stärker både samarbetet och skapar en mycket bra stämning och gruppkänsla.

Ett annat exempel på verktyg är att man jobbar med skalor. Hur långt har vi redan kommit på en skala från 1 till 10? Vad gör vi redan idag, som ligger i linje med det vi behöver göra för att nå våra mål? Över tiden uppmärksammas alla typer av framsteg, om vi så går från 3 till endast 4 på skalan, så uppmärksammas detta! Framgång föder framgång och håller motivationen uppe. Vi vet, vi ser och vi uppmärksammar de steg vi tar på den utmanande vägen att skapa verklig förändring över tid.

Pressbilder

Ingemar Wikman

Ingemar Wikman

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2