Hem > Personligheter > Erik Winqvist

Erik Winqvist

Lycka, effektivitet och drivkrafter

Erik Winqvist har en bakgrund som företagsledare, men som låtit sin artistiska ådra få allt mer plats. Han talar om det vi alla söker, nämligen lyckan. Och han gör det inte bara med tal utan även med musik och artisteri.

Bli effektiv, gör rätt saker
Visst vill du vara effektiv – eller? Effektivitet är ett laddat ord. Många tolkar in stress, krav och prestation i begreppet. Men du kan ju också välja ett annat sätt att se på det. En bättre definition är att nå sina mål med fullt utnyttjande av sina resurser. Genom att se och precisera dina mål skapar du frihet, arbetsglädje och – effektivitet.

Bli lyckligare, få det bättre
Låter det som en omöjlig utopi, eller kan det faktiskt vara så att vi själva kan skapa lycka. Vad hindrar dig? Du själv och din inställning till andra och omvärlden? Eller är det andra som står i vägen för din lycka?
Det här föredraget tar upp olika aspekter på temat lycka och framgång. Hur vi gör våra dagliga val – såväl stora som små, hur vi förhåller oss till oss själva och andra. Vad kan det innebära att fördjupa sin kunskap och förståelse av dig själv och vad som påverkar dig både positivt och negativt.
Relationer, både privata och i arbetslivet är den viktigaste ingrediensen i mänskligt liv för de flesta av oss. Men hur kan man skapa goda relationer, fruktbärande relationer, kreativa relationer eller nära och givande relationer? Förhoppningsvis kommer du att få svar på många och viktiga frågor. Du väljer vilka svar som kan fungera för dig. Kanske räcker det med ett enda AHA för att ditt liv ska förändras till det bättre. Att ge plats för nytänkande skapar utrymme för underverk i ditt liv.

Att förstå sig själv
Att se och förstå hur du reagerar är grundläggande för alla fria val. Men många är ovilliga och rädda för den ärligheten, eftersom det är lätt att döma sina egna tankar och handlingar. Att döma skapar låg självkänsla och dåligt självförtroende. Om du istället är beredd att se dig själv med förståelse och acceptans så blir livet betydligt mer lustfyllt och spännande. Det ger dig också en ny frihet till medvetna val i livet.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta