Hem > Personligheter > Dan Kälebo

Dan Kälebo

Prisbelönt chef - Utnyttja allas fulla potential

Dan Källebo har flera decenniers chefserfarenhet och har inkasserat många pris, som till exempel "Årets Inspirerande Ledare".

Dan Kälebo har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom privat, offentlig och egen verksamhet. Han har som chef drivit arbeten som lett till ett flertal utmärkelser och nomineringar, bland andra "Friskt jobb", "Götapriset", "Stora arbetsmiljöpriset" och "Årets Friskaste Företag". Två gånger har han varit nominerad till "Årets inspirerande ledare".

Dan Kälebo drivs av övertygelsen att medarbetarnas välbefinnande och motivation är avgörande framgångsfaktorer för varje modern organisation. Hans föreläsningar till medarbetare talar till hela människan och inspirerar till personlig utveckling genom ökad insikt i det egna inflytandet över livskvaliteten och arbetsglädjen. Livsstil och vanor, värderingar och prioriteringar, attityder och inställningar – allt behandlas på ett inspirerande och fängslande sätt. Visionen är att varje medarbetare ska kunna nyttja sin fulla potential, i arbetet och i livet.

Hans föreläsningar till chefer fokuserar på att förmedla förhållningssätt och verktyg till hjälp att bygga arbetsmiljöer präglade av engagemang, motivation och prestation. Dan Kälebo har som tes att kulturer som bäst tar tillvara och utvecklar människors lust och förmåga - också bäst driver resultat.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta