Börje Ljunggren

Börje Ljunggren

Den kinesiska drömmen

Börje Ljunggren är en sann expert på Asien och en a de personer i vårt land som har den största insikten i vad som händer i Kina. Han har den unika förmågan att kunna förmedla sina synpunkter ur flera olika perspektiv.

Börje Ljunggren har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina och i mitten på 1990-talet ambassadör i Vietnam. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning.

Börje Ljunggren är diplomat, författare och en av Sveriges främsta Asienkännare.

Våren 2008 gav han ut den uppmärksammade boken Kina - vår tids drama, som av Klas Eklund beskrivits som "den i särklass mest innehållsrika, intressanta och insiktsfulla analysen av Kina som idag finns på svenska" och som i Svenska Dagbladets recension beskrevs som "en utomordentligt insiktsfull och genomarbetat analys av Kinas förvandling".

Han är författare till "Kina – vår tids drama" och "Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen". Den senast "Den kinesiska utmaningen – Xi, makten och utmaningarna" utkom 2017.

Börje bidrar regelbundet med Understreckare till Svenska Dagbladet. Sedan 2017 är han senior medarbetare på Utrikespolitiska Institutet och uppskattad omvärldsföreläsare om Kina och de utmaningar som dess uppgång innebär för världen.

Parallellt har Börje Ljunggren ägnat sig åt forskning om Asien och doktorerat i statskunskap på en avhandling om reformprocessen i Indokina, utgiven av Harvard University Press i antologin The Challenge of Reform in Indochina, Ljunggren (red.), 1993.

Börje Ljunggren är i dag utrikesdepartementets samordnare av Stockholm China Forum, associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet, "fellow" vid Harvarduniversitetets Asiencenter, ledamot av styrelserna för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och Stockholm China Economic Research Institure, SCERI, vid Stockholms Handelshögskola, rådgivare till Sweden-China Trade Council och Global Utmaning, skribent och ofta anlitad föreläsare.

Under åren 2008-17 var Börje Ljunggren medlem av Lunds Universitets styrelse och under åren 2008-16 var han ordförande i SEB:s Asienråd (SEB Asia Council). Under åren 2008-16 var han medlem av styrelsen för Cambodia Development Research Institute (CDRI).

"Och så ett mycket sort tack för en fantastisk presentation av Kina och dess utmaningar. Det var många som kom efteråt och gratulerade till att ha kunnat engagera en sådan objektiv expert." -Mats Johansson, Senioruniversitetet i Falun.

Pressbilder

Börje Ljunggren

Börje Ljunggren

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2