Hem > Personligheter > Börje Ljunggren

Börje Ljunggren

Diplomat och Asienkännare med djupa insikter om globaliseringen

Börje Ljunggren är en sann expert på Asien och en a de personer i vårt land som har den största insikten i vad som händer i Kina. Han har den unika förmågan att kunna förmedla sina synpunkter ur flera olika perspektiv.

Börje Ljunggren är diplomat, författare och en av Sveriges främsta Asienkännare. Han har ägnat nästan hela sitt liv åt Asien och tjänstgjort i såväl Syd- som Sydost och Östasien. Under åren 2002-06 var han vår ambassadör i Kina, och dessförinnan bl.a. ambassadör i Vietnam och biträdande generaldirektör för SIDA. Börje Ljunggren har doktorerat i USA i statskunskap.
Våren 2008 gav han ut den uppmärksammade boken Kina - vår tids drama, som av Klas Eklund beskrivits som "den i särklass mest innehållsrika, intressanta och insiktsfulla analysen av Kina som idag finns på svenska" och som i Svenska Dagbladets recension beskrevs som "en utomordentligt insiktsfull och genomarbetat analys av Kinas förvandling."

Börje Ljunggren är en erfaren och uppskattad talare med djupa insikter om globaliseringens olika aspekter med särskild betoning på Asien. Han är en av de personer i Sverige som har de djupaste insikterna om Kina ur såväl ett ekonomiskt, politiskt som socialt perspektiv. Börje kan förmedla sina erfarenheter ur såväl ett makroperspektiv – vart är Kina på väg? – som ur den enskilda människans synvinkel. Sedan sina år i Kina arbetar Börje Ljunggren i nära samarbete med svenskt näringsliv, och kan utifrån egen erfarenhet tala om hur det är att göra affärer i Kina. Han behärskar hela "dramat Kina".

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta