>

Rösten

Ingen ser den, få tänker på den, alla hör den och den kan avgöra din framgång. Den kan även påverka hur du mår, både fysiskt och psykiskt. Det handlar om rösten, din röst.

När rösten diskuteras går tankarna ofta till presentationsteknik, vad som bör sägas och hur det bör uttryckas rent retoriskt. Rösten finns sällan som eget ämne. Kanske beror det på att den inte syns och få tänker på den, men den påverkar! Vi kan kalla den ”det osynliga kroppsspråket”.

Rösten som arbetsredskap

Rösten är ett viktigt arbetsredskap för ungefär en tredjedel av yrkesverksamma i Sverige. Yrken som har stora krav på rösten är lärare, politiker, instruktörer, föreläsare, moderatorer, säljare, artister, jurister, poliser med flera. Arbetsmiljön påverkar rösten. Att arbeta i en bra miljö och använda rösten på rätt sätt kommer höja kvaliteten på arbetet. En bra arbetsmiljö måste inkludera rösten och möjligheten att använda rösten på ett hållbart sätt, för att undvika eventuell sjukskrivning och skador. Kunskapen om röstergonomi är begränsad och ofta inte prioriterat på arbetsplatser.

Faktorer som påverkar rösten är bland annat bakgrundsbuller, luftkvalitet, arbetsställning, stress, röstträning och möjligheten att höras ordentligt utan att höja rösten för mycket. Är bakgrundsljuden höga eller varierande tvingas du tala starkare. Det kan innebära att du spänner halsen och får ont. Det kan vara ett klassrum, barmiljö eller liknande. Vet du hur du ska göra (se tips längst ner) kommer rösten att hålla bättre. Kyla, vind eller torr luft påverkar slemhinnorna i halsen och gör rösten skör.

Läs mer

Rösten - arbetsredskapet vi glömde

Intro

1/3 av alla yrkesverksamma i Sverige har rösten som nödvändigt arbetsredskap. Hur kommer det sig att vi pratar så lite om rösten, hur man tränar den och vad en bra arbetsmiljö för rösten är? Tillsammans med Jenny Åkerman har vi skapat en serie med röstinformation samt tips och övningar för att träna rösten. Dela gärna och sprid detta då det är viktigt för många av oss. Nästan alla använder sin röst i arbetet då och då. Yrken där rösten är viktig är bland många andra lärare, poliser, instruktörer och politiker.

Tips #1

Tips #2

Tips #3

Tips #4

Tips #5

Tips #6

Kort intro

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta