Annmarie Palm

Annmarie Palm

Business behavior: Vett och etikett i arbetlivet!

Annmarie Palm ger en tänkvärd och inspirerande inspirationsföreläsning om vikten av ett gott Business behavior – vett och etikett i arbetlivet. Föreläsningen bjuder in till både aha-upplevelser, konstateranden och skratt bland åhörarna.

Vad är det som leder till att din verksamhet blir vald och att kunder väljer att stanna kvar? Faktum är att det är inte alltid den produkt eller tjänst ni erbjuder. Det är som räknas är hur ni väl ni uppför er som leverantörer och medarbetare. Om ni går att lita på.

Hur bra är ni på att svara på mail och telefonsamtal? Återkopplar ni i tid och meddelar ni när en leverans är försenad? Detta är bara några exempel som det slarvas mycket med i dagens arbetsliv. I en allt mer snabbrörlig omvärld är business behavior en konkurrensfråga! Ett gott business behavior bidrar till att förbättra verksamhetens affärsmässiga identitet och varje medarbetares professionella rykte, vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och lönsammare affärer.

Men vad är business behavior och på vilket sätt påverkar det affärerna, egentligen?

I sin föreläsning pratar Annmarie om våra olika sätt att kommunicera med varandra – om återkoppling, tillgänglighet, mötesdisciplin, proaktivitet m.m. Föreläsningen innehåller en rad exempel på vad ett dåligt internt och externt business behavior innebär – och vilken märkbar skillnad en medvetenhet kring vett och etikett i jobbet bidrar till, både när det gäller verksamhetens lönsamhet och välmående hos medarbetarna.

Annmarie pratar om hur viktiga allas våra roller är i förhållande till den totala kundupplevelsen och hur väsentligt det är att din verksamhets värderingar på riktigt också praktiseras i vardagen. Ambitionen med föreläsningen är att inspirera åhörarna, att kunna bidra till kunskaper, insikter och igenkänning samt en vilja till utveckling av inom business behavior.

Annmarie Palm är journalist och kommunikationsstrateg, specialiserad inom business behavior. Förutom föreläsningar erbjuder hon skräddarsydda workshops i ämnet business behavior plus intervjuer av kundernas kunder och marknad. Hon har också skrivit boken "Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären" på Liber Förlag.

Annmarie har en senior erfarenhet av att affärsutveckla verksamheter utifrån ett kommunikativt och säljande perspektiv. Hennes specialistkompetens inom affärsmässigt uppförande bidrar till att öka medvetenheten kring hur man genom att kvalitetssäkra sina affärsrelationer kan undvika att tappa affärer och relationer.

Sagt om föreläsningen och Annmarie Palm;

"Så bra föreläsning, Annmarie tog mig med storm. Det var väldigt lärorikt men framförallt en ögonöppnare – alla borde bli bättre på business behavior!" - Anna-Katarina Rydberg Key Account Manager, Metrojobb.

"Annmarie är en inspirerande, engagerad och varm föreläsare. Med humor och professionalism fångar hon publiken. Business Behavior är enkelt och gratis och ändå tappar många affären på grund av brister inom detta. Lyssna till Annmarie och bli påmind om hur viktigt det är." - Sonja Johansson, Projektkoordinator Grant Thornton.

"Tack Annmarie för en fantastisk inspirationsföreläsning! Temat Business Behavior berör oss alla – oavsett bransch och yrkesroll. Du gav oss eftertanke om vårt egna beteende i relationer med andra och goda historier att ta inspiration av. Världen skulle bli så mycket bättre och snällare om fler fick lyssna och ta lärdom av dig." - Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet AB.

Pressbilder

Annmarie Palm

Annmarie Palm

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2