Annmarie Palm

Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären

Annmarie Palm ger en tankvärd och inspirerande inspirationsföreläsning om affärsmässigt uppförande. Hon har över 20 års erfarenhet som utbildare, konsult och företagare inom media, marknadsföring och försäljning inom ett flertal olika branscher.

I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja företag och medarbetare åt. Ett gott business behavior bidrar till att förbättra ditt företags affärsmässiga identitet och varje medarbetares professionella rykte, vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och lönsammare affärer. Men vad är business behavior och på vilket sätt påverkar det affärerna, egentligen?

I den 1 timme långa föreläsning presenteras exempel på vad ett dåligt internt och externt affärsmässigt uppförande innebär – och vilken skillnad ett gott business behavior bidrar till, både när det gäller ditt företags lönsamhet och välmåendet hos dina medarbetare. Föreläsningen innehåller en utblick i världen kring trender och tendenser samt utveckling vad gäller kundrelationer på olika marknader och branscher.

Annmarie delar med sig av egna och andras erfarenheter vad gäller affärsmässigt uppförande. Hon pratar om vikten av medvetenhet kring företagets affärsmässiga identitet, det egna professionella ryktet och hur viktiga allas våra roller är i förhållande till den totala kundupplevelsen. Ambitionen med föreläsningen är att inspirera åhörarna, att kunna bidra till kunskaper, insikter och igenkänning samt en vilja till utveckling inom business behavior.

Om Annmarie Palm
Annmarie Palm är specialist inom business behavior och erbjuder skräddarsydda workshops i ämnet business behavior samt djupintervjuer av kundernas kunder, marknad och omvärld. Hon har en senior erfarenhet av att affärsutveckla verksamheter utifrån ett kommunikativt perspektiv. Annmaries specialistkompetens inom affärsmässigt uppförande bidrar till att öka medvetenheten kring hur man genom att kvalitetssäkra sina affärsrelationer kan undvika att tappa affärer. Under 2016 kommer Annmarie Palm ut med boken Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären på Liber Förlag.

Annmarie är aktuell med boken Business bevavior: Uppför dig – eller tappa affären

Sagt om föreläsningen och Annmarie Palm:
"Föreläsningen var superuppskattad av våra medarbetare" - Johan Collby, Business Development Senior Manager på GrantThornton
"Annmarie är en passionerad kommunikationsstrateg och expert på hur man skapar bra affärsrelationer och omvandlar dem till lönsamhet" John Mellkvist, Varumarkes och Designstrateg på John Mellkvist AB

Liknande profiler

Utbildande processledare

Aktivitetsledare

Utbildare