Andrea Kodzoman

Kommunikationsexpert med lång erfarenhet av friskvård

Andrea Kodzoman talar om balans i livet. Och om skillnaden mellan kunskap och kompetens. Anledningen är att människor som mår bra presterar bra.

Andrea Kodzoman är kommunikolog (där kommunikologi är studien av, och läran om, struktur och dynamik inom kommunikation och förändring) och arbetar i egen regi med förändringsprocesser både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Andrea är idrottskonsulent vid Bosön IFHS, och har över två decenniers erfarenhet av träning och friskvårdsarbete. Hon har bl.a. under ett antal år utvecklat friskvården vid SR/SVT och, mer som ett kuriosum, hon har tillhört Sverigeeliten i 10-dans. När hon föreläser är hennes ämnen kommunikation, friskvård & hälsa, balans i livet, hur blir vi trovärdiga? värdegrund skapar bättre prestation, stresshantering och förändringsarbete

Andrea Kodzoman pratar i sina föreläsningar om skillnaden mellan kunskap och kompetens. Att prata om någonting och att verkligen göra det, är två skilda saker. Hur når vi kompetens? Vilka är våra drivkrafter? Och kanske viktigast av allt, hur blir vi trovärdiga i det vi gör? "För många obalanser över tid innebär ofta försämrad prestation och därmed även en försämrad hälsa". Eller med andra ord, människor som mår bra, presterar också bra.

Föreläsare

Aktivitetsledare

Aktivitetsledare