Anders Björck

Moderat med lång politisk karriär - Tidigare landshövding i Uppsala län

Anders Björck kom in i Riksdagen som dess yngste deltagare och lämnade som ålderspresident. Däremellan var han bland annat försvarsminister och vice Talman. Efter landshövdingeskapet i Uppsala är han numera konsult och fri moderat opinionsbildare.

Anders Björck har en lång politisk karriär inom Moderaterna bakom sig. Den började i mitten av 1960-talet då han bland annat var ordförande i konservativ skolungdom och i Moderata Ungdomsförbundet. Han kom in i Riksdagen 1969 som dess yngste ledamot och lämnade 2002 som ålderspresident. Under denna tid satt han i en mängd olika delegationer och utskott som utrikesnämnden, krigsdelegationen, socialförsäkringsutskottet, försvarsutskottet och konstitutionsutskottet. Han var även ordförande i Europarådet i Strasbourg. Under perioden 1991 till 1994 var han försvarsminister i den borgerliga regeringen och därefter, fram till 2002, var han Riksdagens förste vice talman.

2002 utnämndes han till landshövding i Uppsala län och många minns säkert den hyllade dokumentärfilmen Herr Landshövding som visades på Stockholms Filmfestival 2008. Filmen beskrev en del av Anders Björcks vardag och även om han själv menade att den överbetonade ämbetets representationsförpliktelser, så gav den ändå befattningen ett ansikte.

Efter sin avgång som landshövding 2009 har Anders Björck gjort comeback i offentligheten. Han har blivit Industrial Advisor i PR-företaget JKL och han har blivit en flitig gäst i morgonsofforna hos SVT och TV4.

År 2009 avgick han efter 12 år som ordförande i Försvarets Underrättelsenämnd, vilken övervakar det Svenska Försvarets underrättelseverksamhet och som årligen kostar en halv miljard kronor. Hans motivering var att han inte kunde acceptera den nya FRA-lagen som han menade är alltför integritetskränkande. Han har även på senare tid kritiserat de nya moderaterna för att alltför mycket gå mot mitten och därmed lämna högerflanken öppen för partier som Sverigedemokraterna. Själv betecknar han sig som Moderat Classic.

Presentationsteknik

Utbildare med Storytelling som verktyg

Processledare med en företagsledarhistoria