Alexandra Thomas
Fotograf: Eva Björklund

Alexandra Thomas

Medvetet ledarskap

Som ledarutvecklare, utbildare och chef jobbar Alexandra Thomas med vardagsnära utmaningar och positiv förändring.

Med drivkraften att få människor att utvecklas föreläser Alexandra på ett konkret och inspirerande sätt om ledarskap och teamutveckling. Alexandra är legitimerad psykolog, specialist i organisationspsykologi, coach och certifierad facilitator. Som engagerad föreläsare och ledarutvecklare fångar hon träffsäkert de behov som finns hos publiken. Alexandra intervjuas regelbundet av tidningar och jobbar forskningsbaserat och interaktivt med ledarskap på alla nivåer. Bland kunderna finns såväl multinationella organisationer som mindre företag i bland annat kultursektorn samt inom hälsovård, bildindustrin, advokat- och bankväsendet. Alexandra är tvåspråkig och arbetar på engelska och svenska, nationellt och internationellt. Alexandra har skrivit en roman och skriver manus för tv och film. Hon har mångårig erfarenhet som regionchef och är delägare i ett ledarutvecklingsföretag.

Föreläsningar inom ledarskap
Coachande ledarskap
Det talas ofta om coachande ledarskap, men det innebär inte att det är effektivt i alla situationer. I den här föreläsningen får du verktyg, förhållningssätt och tekniker för ett coachande ledarskap. Du kommer få ökad förståelse för när och hur coachning kan användas och i vilka situationer det lämpar sig sämre. Live coachning blandas med övning, teorier och modeller för att skapa mod och vilja att använda coachning, oavsett roll du har. I utbildningarna får du lära dig om och praktisera ett coachande ledarskap. Du får kunskap i vad coachning är, varför det är effektivt och i vilka situationer det bäst kommer till nytta. Vi jobbar interaktivt med frågeteknik, aktivt lyssnande, närvaro och struktur. Reflektion och diskussion bygger ett utvecklingskontrakt och övningarna sker i trygg lärandemiljö. Deltagarna uppmuntras till att bygga nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte.

Självledarskap
Det komplexa arbetslivet ställer höga krav på ledare och medarbetare som arbetar med sin egen utveckling och som kan leda sig själva. Vad innebär det att leda sig själv och hur kan vi agera proaktivt i en miljö som ständigt förändras? Självledarskap utgår ifrån att det finns rimliga förutsättningar, men hur skapas det? I den här föreläsningen blir du inspirerad att utveckla ditt självledarskap, för att på ett medvetet sätt kunna ta dig an och bidra i arbetslivets föränderlighet och utmaningar.

Hjärnsmart ledarskap
Hur kan vi hitta flow i ett arbetsliv som ofta är hektiskt och gränslöst? Ett hållbart ledarskap handlar om balansen mellan personliga och professionella aktiviteter och återhämtning som inte bara sker på semestern. I den här föreläsningen får du lära dig hur du skapar ett ledarskap som gynnar både dig själv och dina medarbetares välmående, resultat och prestation. Ett ledarskap som jobbar med, inte mot, hjärnans mekanismer

Feedback
Att ge och ta emot feedback kan upplevas som obekvämt och ovant. Ändå visar forskning att både prestation och välmående ökar i grupper som har en levande feedbackkultur. I den här föreläsningen lär du mer om vad feedback är och vilka effekter det skapar. Du får kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar i utvecklande och förstärkande feedback och hur du kan göra för att bidra till en aktiv feedback-kultur.

Facilitering
Alltför många lägger en stor del av sin arbetstid på dränerande och ineffektiva möten. Alexandra har omfattande erfarenhet av att designa och facilitera konferenser samt veckomöten för ett eget team av ledarutvecklare. Föreläsningarna och utbildningarna integrerar teori och metod med praktisk övning. Alexandra föreläser även om facilitering på en utbildning för specialistpsykologer, alltid med syftet att skapa effektiva och engagerande möten


Föreläsningar inom teamutveckling
Från arbetsgrupp till team
Att bygga välfungerande team handlar om att stärka relationerna mellan teamets medlemmar och få dem involverade i det gemensamma uppdraget. Med rätt förutsättningar och kunskap har en arbetsgrupp möjlighet att komma ifrån silos, rollförvirring och konflikt. I den här föreläsningen får du lära dig om de byggstenar som skapar högpresterande team och relationer som präglas av tillit och psykologisk trygghet. Ledare och grupper i högpresterande team skapar kvalitet, jobbar gränsöverskridande, kreativt och samarbetar på riktigt.

Kognitiv flexibilitet
När ändrade du senast en vana eller rutin? Människan är ett vanedjur, men beroende på vad vi gör stärks och återskapas våra neuroner livet ut. Det finns nästan alltid något vi kan förbättra eller förändra i vårt arbete och privatliv. Genom att lära mer om kognitiv flexibilitet får du insikt i hur hjärnan fungerar och hur du kan anpassa dig till förändring och ett arbetsliv präglat av komplexitet. Föreläsningen är baserad på forskning och praktisk tillämpning om hur du kan använda, träna och stärka de muskler som bidrar till kognitiv flexibilitet.

Sagt om Alexandra
"Having worked alongside Alexandra and seen the impact she makes from a distance it's a pure pleasure to work with her as a vendor. She is profound and credible in everything she does but does not get stuck in theory and models, but knows how and why things need to move fast and has an agile and speedy, uncomplicated way of working that fits the purposes. She is adaptive and receptive to feedback and easy to partner with. She listens well and on top of that she is a really really good facilitator. I can highly recommend Alexandra and I am happy to partner with her for our present and future learning needs" Hedvig Mossval, Associate Director Learning & Development, Spotify

"Vi har under flera år jobbat med Alexandra för att utveckla vår ledningsgrupp i mer strategisk riktning. När jag reflekterar över vilka stora framsteg vi gjort, och hur organisationen växt, är det lätt att se hur starkt Alexandra bidragit till vår förändringsresa. Alexandra har förmågan att på väldigt kort tid sätta sig in i och förstå en situation och oss som ledningsgrupp; var vi befinner oss och inom vilka områden vi behöver jobba vidare. Hon har en enkel och chosefri, men samtidigt effektiv, kommunikationsstil och pushar oss i rätt riktning. Jag kan varmt rekommendera Alexandra till alla som söker hjälp med att utveckla sin ledningsgrupp" Thomas Ortenberg, Vice President & General Manager, Emerson Automation Solutions

"Alexandra är en av de vassaste coacher jag arbetat med. Hon ser bortom det som sker i rummet och hanterar människor med varsam men tydlig hand. Hon skapar ett förtroende och resultat direkt och för all framtid. En unik begåvning" Kristina Rylén HR Manager Kappahl Sweden

"Alexandra är alltid mycket professionell och påläst. Hon känner in publiken och förstår vad som engagerar och aktiverar dem. Alexandra har nära till skratt och humor samtidigt som hon är orädd och utmanar, vilket gör att hon med sprudlande engagemang driver gruppen framåt på ett fenomenalt sätt" Lisa Callert, director of Business and Development & Exhibition and Coordination, Svenska Mässan.

Pressbilder

Alexandra Thomas

Alexandra Thomas

Fotograf: Eva Björklund

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2