Ulf Henricsson

Ulf Henricsson

Fyrtio års erfarenhet som chef och ledare - även internationellt.

Före detta militär och chef i Bosnien. Ulf Henricsson var chef för den första nordiska FN-bataljonen i Bosnien. Han talar om ledarskap och om hur perspektiven alltmer förskjuts från befälhavare till soldater. Samma sak händer inom företagen.

Ulf Henricsson var chef för den första nordiska FN-bataljonen i Bosnien. Hans förband utmärkte sig där för dess dådkraft och att mycket ansvar och beslutsrätt låg hos de enskilda soldaterna.

I sitt föredrag redogör Ulf Henricsson för hur perspektivet förskjuts alltmer från befälhavaren till soldaterna. Ledarskap handlar mer och mer om medarbetarskap. Det är fronten som gör jobbet och det ligger en väldig kraft i att ha en låg beslutsnivå. Ju längre ner besluten tas, desto färre blir felen.

Efter tjänstgöringen i Bosnien är Ulf Henricsson en flitigt engagerad föreläsare. Han talar oftast för ledningsgrupper och chefer inom olika delar av näringslivet och är alltid mycket uppskattad. Henricssons kunskaper om ledarskap grundas i hans långa erfarenhet som chef och ger stort utrymme för att appliceras inom näringslivet. Vi har även sett Ulf Henricsson som medlare TV3:s succéprogram Grannfejden.

Ulf Henricsson

Inspirerande konferencierer

Musik & Dans

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2