Hem > Personligheter > Tapio Salonen

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete

Tapio Salonen forskar om socialt arbete i vid mening, till exempel om de utsattas försörjningsvillkor, marginalisering och om sociala interventioner.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. Han har forskat om de sämst ställda i samhället. Han kom som femåring från Finland till Landskrona 1959, med föräldrar och tre syskon. Pappa var fräsare, mamma sömmerska och uppväxten har bidragit till hans intresse för klyftor. Tapio rör sig på ett strukturellt plan och försöker blottlägga de mekanismer som ligger bakom utslagningen; en röd tråd är hur systemförändringar påverkar vardagslivet.

– Det går bra för Sverige. Det kommer de flesta till del, men inte alla, säger han. Klyftorna befästs och växer. De fattiga har relativt sett blivit ännu fattigare och fler står utanför samhället i dag än för tio år sedan. Samtidigt är bilden mer komplicerad än förr. Det föränderliga arbetslivet, individualiseringen och globaliseringen gör skillnaderna mellan grupper mer mångfacetterade. Det har man också börjat uppmärksamma inom EU. Det är viktigt att förstå de nya typer av risker och sårbarhetsmönster som gör att många ungdomar, invandrare och ensamstående mammor aldrig tar sig ur fattigdomen, säger Tapio Salonen.

Han forskar kring socialt arbete i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Tapio Salonen är ledamot i styrelsen för IMS, Institutet för metoder i socialt arbete vid Socialstyrelsen, ledamot planeringsgrupp för årligt nationellt Socialtjänstforum, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap med flera.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta