Hem > Personligheter > John Guthed

John Guthed

Homo faciens - den producerande konsumenten

John Guthed startade en av Sveriges första kommunikationsbyråer för den mobila kanalen, numera är han en efterfrågad föreläsare inom framtid och digitalisering.

Just nu kliver den första vågen av en ny generation konsumenter in i medielandskapet, en grupp som inte längre är hänvisad till enbart konsumtion för att visa vilka de är. Istället definierar de sig själva och omvärldens bild av dem genom att skapa den själva. Men vad betyder det för dig, ditt varumärke och ert erbjudande? Hur skall du få dem att bry sig om dig?

Vi har på kort tid anpassat oss till en verklighet vi inte ens skulle anat för bara femton år sedan. Men vi missar en sak - de som fötts in i den och tar den för given. Och de är många, närmare 3 miljoner bara i Sverige. John Guthed förklarar i sina föreläsningar hur medielandskapet ser ut idag, varför det ser ut som det gör, vilka som rör sig i det och hur du kan anpassa din affär och din kommunikation efter det för att spela roll för dem. Hur du kan vara relevant.

Med snart 20 års erfarenhet av digitala tjänster och kommunikation - och ett alldeles särskilt fokus på den mobila kanalen - presenterar John Guthed en sammanfattning av var vi står idag, men kanske särskilt vilka som är på väg in i det sammanhanget och hur du kan agera för att möta dem på en spelplan som är ny mark för många, men hemmaplan för dem.

Varje föreläsning och dess publik har naturligtvis sitt eget sammanhang, men det sammanhanget låter sig definieras av fyra hörnstenar; igenkänning/utmaning och framtid/historik. Mellan dem finns diskussioner, statistik, grafik, historik, rörlig bild och ljud och ett antal exempel på de som lyckats transfomera sig och sin affär och de som gjort rätt från början. Och förhoppningsvis lite humor, eftersom det trots allt bor ett AHA i varje HAHA.

Exempel på föreläsningar:
- Digitala konsumenter, mobila kanaler och hur du gör dig relevant för och i dem.
- Spara tid eller döda tid? Så förtjänar du din plats i ett helt nytt medielandskap.
- Digital transformation - men för vem gör du det egentligen?

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta