Hem > Personligheter > Sofia Kindberg

Sofia Kindberg

Bemötande - Hur det är att vara ung och anhörig till en demenssjuk

Sofia Kindberg är en mycket uppskattad föreläsare som tar åhörarna med på en gripande berättelse om hur hon har upplevt sin roll som anhörig.

Hon talar bland annat om de hårda prövningar hon utsatts för och hur hon kämpat för att ge sin far en god omvårdnad. Samtidigt väver hon samman detta med sin tid som undersköterska och tar upp en rad exempel på hur man skulle kunna utveckla arbetet samt påverka inställningen till sin yrkesroll. Hon visar på perspektiv som man kanske allt för ofta tar för givet. På ett humoristiskt sätt berättar denna glada värmländska sin historia, som gör detta ämne till något som berör alla åhörare.

Fler och fler verksamheter lägger vikt vid att kompetensutveckla vård och omsorgspersonal som ger de yrkesverksamma en stabil grund att stå på och starka verktyg att arbeta med för att kunna möta framtiden. Det är viktigt att objektivt kunna se på sin roll samt upprätthålla ett professionellt arbete. Emotionella arbeten ställer allt högre krav på anställda, det är därför av stor vikt att lära sig arbeta på ett professionellt sätt, både gentemot vårdtagare samt deras anhöriga. Detta för att behålla en sund arbetsmiljö och samtidigt verka för att öka statusen i arbetet. På så sätt ges möjlighet att kunna utveckla en bra och trivsam verksamhet!

Presentationen handlar om allt från att försöka bevara rollen som dotter, till att kunna upprätthålla sin yrkesroll. Att arbeta med människor utsätter personal för en rad tuffa situationer dagligen. Det handlar om ställningstaganden och beslut som kräver kunskap!

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta