> > >

Pressrelease 2007-05-08

Svenska entreprenörer genom tiderna

Anders Johnsons nya bok "Tidernas entreprenörer i Sverige" är en berättelse om hjältar och skurkar, succéer och skandaler. Spännande läsning som ger inspiration från personer och idéer som har bidragit till det Sverige vi lever i idag.

- Ekonomisk utveckling handlar - liksom utvecklingen inom vetenskap, konst och andra samhällsområden - i grunden om människor, säger Anders Johnson. Den handlar om människor som utbildar sig, arbetar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker nya sätt att lösa dem. Entreprenörerna är en nyckelgrupp för den ekonomiska utvecklingen.

I boken skildras svenska entreprenörer – kända och okända, kvinnor och män, invandrare och svenskfödda – från Louis De Geer och Christopher Polhem på 1600-talet till Jan Stenbeck och Filippa Knutsson i vår tid.

- Alltfler företag och organisationer vill få in ”entreprenörstänket” i sina verksamheter för det krävs en kontinuerlig utveckling och förnyelse för att kunna möta en tuffare global konkurrens. Anders Johnson är en fantastisk föreläsare som talar om entreprenörskap ur ett brett perspektiv och nu kan man även hämta inspiration från hans senaste bok "Tidernas entreprenörer", säger Pär Lager, VD Talarforum.

Boken Tidernas entreprenörer berättar om närmare 100 svenska entreprenörer, bland andra:


Förlag: Gleerups

Om författaren

Få kan så mycket som Anders Johnson när det gäller entreprenörskap. Han är författare till ett stort antal böcker om näringslivs- och samhällsfrågor, ofta i ett historiskt perspektiv. Han har även varit chefredaktör för Dagens Nyheter. Anders Johnson är en av Talarforums mest engagerade föreläsare inom entreprenörskap och han bygger gärna föredragen på exempel från de regioner eller branscher som åhörarna kommer från.

För mer information kontakta:
Jenny Lexhed, kommunikationschef Talarforum AB
08-546 535 32, 0707-42 09 83,


Talarforum har Europas största kompetensnätverk med över 8000 talare, utbildare, rådgivare, underhållare och inspiratörer. Vi matchar extern kompetens till möten och utbildningar som bidrar till att stärka våra kunders attraktions- och konkurrenskraft.

Talarforum grundades 1995 och ingår tillsammans med dotterbolagen Speakersforum Finland Eventforum Finland, Talerforum Norge och Taleforum Danmark i koncernen TF Group. I Sverige har Talarforum kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Koncernen omsätter drygt 185 miljoner kronor och har 60 anställda.

Anders Johnson - Tidernas entreprenörer i Sverige

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta