Pressrelease 2010-12-06

Snabba beslut en outnyttjad konkurrensfördel

I en komplex och snabbt föränderlig värld har förmågan att kunna fatta snabba beslut blivit allt viktigare, säger Ari Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys. Trots att de flesta håller med om detta så talas det fortfarande om beslutsproblem och inte om beslutsmöjligheter. Väldigt få gör något åt det hela – mer än att samla mer information och investera i mer teknik.

Ari, medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet, säger att utvecklingspotentialen för att fatta bättre beslut i företag och organisationer är enorm då de allra flesta inte har någon som helst utbildning i beslutsfattande. Harvard Business Review skrev nyligen att de flesta företagen är ”way behind on decision making”.Vi måste i större utsträckning vara rustade för att ta affärskritiska beslut på volley. Ari talar om Zlatan-beslutsfattande, att man måste vara tränad för att fatta beslut och kunna leverera även under tidspress. Just tiden, säger Ari, är en av de mest kritiska faktorerna som vi har att brottas med. Svensken är världsledande på att söka konsensus och sen skjuta på beslutet – för att det är så viktigt och för att det absolut inte får bli fel.I Sverige har vi länge haft en övertro på att tekniken ska lösa alla våra problem, även problemen med att fatta bättre och snabbare beslut grundat på mer och mer information. Men om tekniken är svaret, vad är då frågan?Vad gäller information så är inte mer utan rätt information det som kan hjälpa oss. 75% av svenskarna har t. ex. inte gjort ett aktivt val rörande sin pension. Beror det på för lite information? Troligtvis inte. Det finns däremot goda skäl och att tro att gemene man har fått lite för mycket av det goda (läses: information) och blivit en smula förvirrad på kuppen. Så, när det nu gäller så viktiga saker som vår pension så får beslutet inte bli fel – varför vi skjuter upp det tills imorgon, till dagen därpå och dagen därefter…Att fler och fler visar intresse för att fatta bättre beslut ser Ari som ett sundhetstecken i tiden. Ari Riabacke har på kort tid seglat upp som landets mest anlitade talare på området.

– Beslutsfattande är något som både yrkesverksamma och privatpersoner är intresserade av, säger Fredrik Sjöholm, talaransvarig på Talarforum. Ari Riabacke blandar på ett engagerande och underhållande sätt business, forskning och filosofi.

För mer information och foton:

Fredrik Sjöholm, Talaransvarig, Mobil: +46-70-365 37 47, E-post:

Talarforum har Europas största kompetensnätverk med över 8000 talare, utbildare, experter, underhållare och inspiratörer. Vi matchar extern kompetens till möten och utbildningar som bidrar till att stärka våra kunders attraktions- och konkurrenskraft.

Talarforum grundades 1995 och ingår tillsammans med dotterbolagen Speakersforum Finland Eventforum Finland, Talerforum Norge och Taleforum Danmark i koncernen TF Group. I Sverige har Talarforum kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Koncernen omsätter 185 miljoner kronor och har drygt 60 anställda.

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta