Michael Weinstock Johansson

Michael Weinstock Johansson

Omfamna förändring

Utgå från din egen verklighet & agera därefter till utveckling.

"Vi kan inte fortsätta som vi gör nu, och vi kan inte vrida tillbaka klockan. Den enda vägen är framåt. De problem som uppstod under det förra århundradet kan inte lösas genom idéer och tankesätt som är färgade av samma århundrade. Det är detta som de digitala uppstartsbolagen har förstått; det är det som är anledningen till att de är på uppgång och det är detta nya tankesätt som för med sig potentialen att skapa en värld som är långsiktigt hållbar."

Michael är en startup-evangelist och utbildare som erbjuder föreläsningar, seminarier och konsultation inom området digital transformation. Hans specialitet att hjälpa individer och organisationer att förstå - och dra fördel av - hur digitala uppstartsbolag tänker, arbetar och innoverar. Hans bakgrund är från att ha studerat på Digital Management-programmet på Hyper Island och från att ha arbetat som en del av det team som driver startup-hubben SUP46 - Start Up People of Sweden.

Michaels styrka ligger i att kunna inspirera och motivera människor till att omfamna förändring, vilket han gör genom att utgå från deras egen verklighet och deras egna digitala mognadsgrad, och sedan på ett lugnt och pedagogiskt sätt få dem att se och agera på möjligheter till personlig och organisatorisk utveckling som uppstår i och med den allt snabbare tekniska utvecklingen i som sker i samhället, på företagen och i våra liv.

Pressbilder

Michael Weinstock Johansson

Michael Weinstock Johansson

Digitalisering

Digitalisering

Föreläsare som sprider klokskap

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2