Mia-Marie Hammarlin

Skvaller, rykten och medieskandaler

Etnologen och medieforskaren Mia-Marie Hammarlin berättar på ett fascinerande och fängslande sätt om det som vi alla ägnar oss åt i vardagen, nämligen skvaller.

Skvaller är en social aktivitet som vi har lärt oss att skämmas över och förneka, både inför oss själva och andra. Men i själva verket kan det vara bra för oss att skvallra – om det görs på rätt sätt. Ett pratigt samhälle är ett sunt samhälle, medan tystnad människor emellan ofta är ett tecken på motsatsen. Skvaller har dock en särskild makt som alla som skvallrar bör vara medvetna om. Det hänger till exempel intimt samman med medieskandaler, vilket är det område Mia-Marie Hammarlin är expert inom. Inte minst blir denna makt synlig när företagsledare eller politiker kläs av heder och ära inför öppen ridå och i ett slag går från att vara upphöjda till att kräla i stoffet, med skammen flammande inombords. Det nya fenomenet public shaming vittnar dock om att man inte längre behöver vara en elitperson för att hamna i mediernas strålkastarljus i förnedrande sammanhang. I de sociala mediernas era kan vem som helst publicera vad som helst, om vem som helst, när som helst, vilket leder till en ökad synlighet och därmed också en ökad sårbarhet – för oss alla.

Mia-Marie Hammarlin har skrivit boken "I stormens öga", som rönt mycket uppmärksamhet i medierna, och som bygger på djupintervjuer med personer som drabbats av medieskandaler, men också med journalister som hållit i mikrofonerna under drevet. Hon har ett förflutet som journalist inom Sveriges Radio och Sveriges Television, bland annat som programledare för Vetenskapens värld.

Liknande profiler

Föreläsare med ämnesexpertis

Krishantering

Livsöden