Hem > Personligheter > Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari

Finlands föruvarande president, nobelpristagare, medlare

Martti Ahtisaari är en internationellt välkänd politiker och fredspristagare som nu arbetar med konfliktlösning vid internationella konflikter.

Martti Ahtisaari är Finlands förutvarande president, mottagare av Nobels fredspris och en mängd andra internationella utmärkelser. Hans ämnen är internationell politik och ekonomi, politik för utvecklingsländerna, global konfliktlösning och fredsmedling, transatlantiska relationer, vilken roll internationella organisationer spelar i den internationella politiken, arbetstillfällen och entreprenörskap för unga.

Martti Ahtisaari arbetade som socialdemokratisk president 1994 – 2000 och efter sin avgång accepterade han flera uppdrag som internationell konfliktlösare och fredsmäklare. Hans arbete understöds av the Crisis Management Initiative, en icke-statlig organisation som Martti Ahtisaari grundade år 2000 och där han fungerar som styrelseordförande. Arbetsområden har bland andra innefattat stöd för fredsprocessen i Indonesien och the Free Aceh Movement, sändebud för FN vid Afrikas horn och som personligt sändebud till Kosovo för FN:s generalsekreterare. Martti Ahtisaari är i dag involverad i ett stort antal uppdrag för icke-statliga och icke-vinstdrivande organisationer, och har en stark övertygelse om att europeiska värderingar och att EU som organisation kan spela en aktiv, konfliktlösande roll vid internationella konflikter.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta