Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Lisa Wacklin

Lisa Wacklin

Den gröna inredningstrenden - påverkar den lönsamheten?

Trendbloggarna är fulla av rapporter om "Urban Gardens", "Plant Walls", "levande möbler" mm. På senaste möbelmässan fanns det många möbelproducenter som presenterade möbler med växtinslag för offentliga miljöer.

På bloggen Trend Hunter skriver man "I takt med att den gröna rörelsen vinner alltmer terräng så används växter och bladverk överallt i designvärlden" och svenska Trendgruppen kallar trenden "Naturen flyttar in". Ett enormt intresse för att det gröna flyttar in i våra arbetsmiljöer men är det också en lönsam inredningsstil?

Lisa Wacklin är ekonom, designstrateg och trädgårdsmästare och med den unika kombinationen en av de få som kan beskriva de företagsekonomiska vinsterna med att skapa grönare inomhusmiljöer. Gröna inomhusmiljöer skapar syrerika, ljudabsorberande, vackra arbetsplatser med bra luftfuktighet som visar på omtanke om personal och att företaget har en medveten hållning i miljöfrågor. Människor upplever arbetsplatser med växter dessutom som behagligare. Flera forskare har visat att om man kan se växter och andra naturliga element så minskar stressen. Det har visat sig att anställda som arbetar vid bildskärmar och har ‘grön utsikt’ är mindre stressade och inte sjukskriver sig lika ofta som de som inte har tillgång till det gröna. Lisa berättar bland annat utifrån sin egen uppsats om vilken betydelse allt detta kan ha för ett företags framgångar.

I Lisa Wacklins föreläsning får åhörarna ta del av:
- Varför växter påverkar oss
- Forskning på området
- Hur växter i arbetsmiljön kan påverka ett företags lönsamhet
- Exempel på växtinredningar
- Hur det fungerar i praktiken

Lisa Wacklin

Lisa Wacklin

Entreprenörskap

Omvärld

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2