Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Linus & Christoffer

Linus & Christoffer

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi kan alla bli mer inkluderande och gjuta mod i varandra.

Utifrån rådande normer kring manligt och kvinnligt formas vi som personer både medvetet och undermedvetet. I könstypiska miljöer och grupper, exempelvis många idrottslag, kan en negativ jargong skapas vilket riskerar leda till att ungdomar känner utanförskap och väljer bort den typen av sammanhang. Detta vill Linus & Christoffer vara med och förändra!

HBTQ inom idrotten

Föreläsningen består av en berättelse kring Linus & Christoffers egna erfarenheter som homosexuella idrottare i en könstypisk miljö. De redogör för svårigheterna de stött på, vilken annan kunskap som finns på området samt hur de tänker att grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande.

• Hur ser en destruktiv jargong ut och vilka konskvenser för den med sig?
• Hur är det att idrotta i garderoben - och komma ut i ett omklädningsrum?
• Hur kan ledare, aktiva och andra engagerade personer bidra till ett mer öppet klimat?

Det här vill de svara på i våra möten med er! Oavsett om ni är en idrottsförening, skola eller annan organisation hoppas de kunna öppna upp för diskussion, samtal och inkludering.

Utanförskapet inifrån - en föreläsning om HBTQ och maskulinitet

"Utanförskapet inifrån" är en föreläsning och ett samtal om erfarenheten av att som HBTQ-personer söka sig fram genom livet. Om hur normer kring maskulinitet och förväntningar på män både format och hållit tillbaka. Hur jargong och värderingar – från omklädningsrum, skolgård och religiösa sammanhang – slagit bojor runt unga fötter. Hur vuxnas blinda fläckar skapat och bidragit till rädsla och osäkerhet. Men framför allt är det en berättelse om frigörelse. Om hur det går att resa sig, efter många tvivel och omvägar. Hur öppna armar gjutit mod i brustna hjärtan och hur varje utsträckt hand och leende visar vägen. Oavsett vilken typ av verksamhet ni befinner er i hoppas Linus & Christoffer kunna öppna upp för diskussion, samtal och inkludering.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Pressbilder

Linus & Christoffer

Linus & Christoffer

Historia

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2