Hem > Personligheter > Leif Nyman

Leif Nyman

Organisationsutveckling

Under snart 20 år har Leif arbetat med utvecklingsfrågor inledningsvis som chef och under de senaste 10 åren som konsult. Leif arbetar med utgångspunkt i att skapa meningsfulla möten.

Genom att fokusera på vad verksamheten är till för skapas en arena för utveckling. Leif arbetar med ett psykodynamiskt och systemiskt förhållningssätt. Det innebär att verksamheten kan förstås ur olika individers perspektiv och hur var och en uppfattar den. Med det följer att verklig förändring sker genom att starta i individers och grupper syn på verksamheten och på sig själva i relation till andra inom och utanför verksamheten. Involvering, delaktighet och ansvar blir då förutsättningar för att åstadkomma det som förväntas i såväl egna uppdrag som i de verksamheter som efterfrågar dessa uppdrag.

Leif har en examen som Civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. På Stockholms Universitet har han kompletterat med en utbildning till Civilekonom och dessutom i Organisationspsykologi på systemisk och psykodynamisk grund.


Han har varit VD i två företag och varit anlitad konsult i olika verksamheter. Inom offentlig verksamhet har han arbetat med ett 20-tal kommuner och landsting. Inom privata sektorn har han bland annat arbetat med OK, KF, Trygg Hansa och Posten. Under några år var Leif även anlitad som konsult på Försvarsmaktens högkvarter.

Erfarenhet från offentlig förvaltning.

Erfarenheten från offentlig sektor är mycket stor. Leif har under de senaste 10 åren arbetat med utvecklingsfrågor i kommuner och landsting. Utgångspunkten för uppdragen har varit att skapa bestående strukturer av dialog och kommunikation för att samtliga medarbetare och chefer. För att åstadkomma detta har Leif arbetat med samtliga nivåer från arbetsplatsens utveckling till utvecklingen av politiker – tjänstemannadialogen. Under många år arbetade Leif med AHA-enkäten tillsammans med Karolinska institutet och utbildade chefer i återkopplingsmetodik för ökad delaktighet. Leif ingår även i Prevents utbildarnätverk och utbildar i Arbetsmiljö.

Erfarenheter från privat sektor

Leif har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat inom den privata sektorn. Genom att varva egna ledningsuppdrag med konsultuppdrag har han skaffat sig en bred och djup förståelse för ledarskapets och medarbetarskapets krav och förutsättningar.

I en svensk koncern skalades ett två-årigt utvecklingsarbete upp till att omfatta hela koncernen med 30.000 anställda under tre år. Arbetet gick ut på att utbilda chefer i ett ledarskap som inbjuder medarbetarna till att ta ansvar för såväl sig själva som verksamheten och dess utveckling. Genom arbetet skapades arbetsplatser där medarbetarna trivs bättre och uppnår ett bättre resultat. Ett koncernövergripande arbetet ställer stora och unika krav på hur utformningen av arbetet sker.

Som VD för ett startupföretag inom e-learning erhöll Leif värdefulla erfarenheter av såväl ledarskap som styrelsearbete. I ägarkretsen fanns ett 20 tal namnkunniga från börsens A-listan.

Leif har även arbetat som marknadsanalytiker med erfarenheter från konsumtions- och försäkringsbranschen.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta