> > >

Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan fyra av tio är idag sjukskrivna med en psykisk diagnos.

Problemet är givetvis störst för de drabbade individerna, deras anhöriga, vänner och kollegor men den psykiska ohälsan innebär även stora kostnader för samhället. Idag kostar den psykiska ohälsan över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. En ny ekonomisk rapport visar att mer än 15 miljarder kronor årligen går förlorade i direkta kostnader för svenska företag.

Kunskapsnivån är ofta låg när det kommer till psykiska sjukdomar. Okunskapen bidrar till en ibland fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykiskt sjuka. En oförstående omvärld kan ofta hindra den drabbade från att söka rätt hjälp i tid. Det kan också hindra människor från att ge rätt stöd till familjemedlemmar och andra närstående, helt enkelt därför att man inte vet hur och vad man skall göra.

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett australiensiskt utbildningsprogram som översatts och tagits till Sverige av Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa. Kursen vänder sig främst till dig med personalansvar och dig som arbetar med HR. Den kan även anpassas till hela avdelningar och arbetsgrupper.

Kursen lär dig:

  • att känna igen symtom som karaktäriserar olika former av psykisk ohälsa.
  • att känna igen och gripa in vid akuta kriser.
  • hur du tar en första kontakt.
  • vilka verktygen är för att påbörja första hjälpen.
  • vilka olika behandlingar som finns.
  • hjälpa person med symptom att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta