Gordon Meland

Motiverade och delaktiga medarbetare ger bättre resultat

"Problem är möjligheter" är ett slitet uttryck. Det leder mer till irritation än till eftertanke. Men stannar man upp och tänker efter ett ögonblick, känner man att problem faktiskt kan vara en chans till en möjlighet!

Att leta problem skapar en genväg till förändring och förbättring. Problem har det goda med sig att de pockar på en lösning! De uppmuntrar till att ifrågasätta det invanda och motiverar till att tänka nytt. Dessutom vet alla att man får det bättre om man tar bort ett problem. Därför är problemlösning en utmärkt och enkel modell om man vill åstadkomma förbättring.

Gordon Melands styrka är att genomföra förändringar som består. Det handlar om att skapa förutsättningar för personalen att känna sig motiverade och delaktiga. Att man ges en möjlighet att förändra och förbättra sin egen arbetssituation. Glädjen och stoltheten som ansvaret och möjligheten att påverka ger, är en oändligt mycket starkare drivkraft än ett sparbeting. Det skapar ett klimat med intresserade medarbetare som själva driver utvecklingsarbetet, underifrån och inifrån..

Gordon Meland kombinerar sina erfarenheter som egen företagare och ledare i olika verksamheter. Inspiration (teori) varvas praktiska övningar med utgångspunkt i er egen verksamhet. Verktygen Gordon ger är enkla och handfasta.

Gordon Melands styrka är att engagera ALLA på arbetsplatsen och att få alla att se vad just de kan göra för att utveckla sin arbetsplats. Han är en uppskattad föreläsare och utbildare, vilket många av hans åhörare vittnar om. De beskriver honom som mycket erfaren och engagerande och att han är duktig på att förmedla sina kunskaper.

Liknande profiler

Medarbetare & Team

Ledarskap

Internationella föreläsare