Hem > Personligheter > Gary Baker

Gary Baker

Strategikonsult med omfattande internationell chefsbakgrund

Gary Baker har jobbat mycket med såväl svenska som internationella företag. Han kan berätta om erfarenheter från en mångkulturell marknad och om man skapar en framgångsrik affärskultur.

Gary Baker är strategikonsult med en omfattande chefsbakgrund från såväl internationella som svenska företag. Hans spännvidd är stor, från heta Silicon Valley företag via marknadschefsjobb på Deloitte & Touche AB till konsultarbete för finansiella jättar som Morgan Stanley och uppbyggnaden av ett flertal olika partnerskap mellan näringsliv, myndigheter och frivilligorganisationer. Gary Baker är en erfaren talare både i Sverige och USA, och talar bl.a. om affärsmöjligheter på en mångkulturell marknad, hur man skapar framgångsrika affärskulturer och en vinnande laganda med utgångspunkt från mångfald och mångkulturella arbetsplatser, skillnaden mellan amerikansk och svensk affärskultur och hur ser morgondagens Sverige ut – har vi verkligen råd med attityden "Var god dröj"?

Gary Bakers inspirerande talang att påverka människor och hans erfarenheter och kunskap kring känsliga ämnen som etnisk mångfald och tvärkulturell konflikt gör det möjligt för honom att presentera sina ämnen på ett konstruktivt och motiverande sätt. Gary strävar alltid efter att få åhörarna att lämna hans presentationer med en förståelse om hur de själva kan applicera vad de har nyss hört, oavsett bransch.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta