Christofer Laurell

Sociala mediers och digitalt kapital

Få har granskat sociala medier som ekonomie doktor Christofer Laurell. Han är ett stjärnskott inom marknadsföringsforskningen och har spenderat mycket tid åt att förstå det enorma förändringstryck som sociala medier bidrar till.

Christofer Laurell är affilierad forskare vid Stockholms universitet. Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program driver han det treåriga forskningsprojektet "Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang" vid Volante Research. På Stockholms universitet har han bland annat varit kursansvarig för Marknadsföring I, Marknadsföring II och Fashion Marketing. Han senaste bok, Marketing beyond the textbook : emerging perspectives in marketing theory and practice, utmanar traditionella marknadsföringsteorier genom att presentera framväxande perspektiv inom marknadsföringsforskningen.

I hans avhandlingsarbete har bland annat 25 000 blogginlägg analyserats för att kunna ge svar på om och hur konsumentbeteenden och förutsättningar för varumärken förändras beroende på digitalisering, sociala medier och internet generellt. Med minst lika omfattande data analyserar han nu platser och evenemang och gränslandet mellan fysiska och digitala platser.

I Christofers föreläsningar berättar han om de utmaningar som sociala medier medför för traditionella tillvägagångssätt inom marknadskommunikation och marknadsföringsstrategi.

Exempel på föreläsningar:

Platsvarumärken, evenemang och sociala medier
Vilken betydelse spelar sociala medier för platsvarumärken? Och hur förändras evenemangsupplevelser i digitala kanaler? Under föreläsningen illustrerar Laurell det framväxande samspelet mellan sociala medier, evenemang och platsvarumärken och dess dynamik. Dynamiken innebär konsekvenser för traditionella evenemangsformer, och ställer också nya krav på platsvarumärken strategiska arbete.

Sociala mediers evolution
Vilka faser har sociala medier genomgått, och vilken befinner vi oss inom idag? Hur kan vi förstå skiftet från ett socialt medielandskap som i allt större utsträckning kommersialiseras? Under föreläsningen tecknar Laurell de stora utvecklingsstegen som sociala medier har genomgått och vilka framtida vägskäl som sannolikt väntar där makt, integritet och gemenskap är centrala aspekter.

Digitalt kapital
Vilka värden skapas i sociala medier? Och vem fångar dem? I takt med att allt fler använder sociala medieapplikationer i sina vardagsliv har nya former av värden har vuxit fram. Tillsammans formar värdena, och särskilt när de fångas, digitalt kapital. Men var i det digitala utrymmet skapas rikedomarna, och vilka är det som blir utan? Sammantaget ger den här föreläsningen ett tankeväckande perspektiv på sociala mediers sociala konsekvenser.

Framtid

Underhållande utbildare

Time Management/Effektivitet