Cecilia Hed Malmström

Cecilia Hed Malmström

Mina motpoler

Hon bjuder på vidare perspektiv från extrema miljöer och hur dessa påverkar ledarskap och sociala mönster, inte minst de mellan kvinnor och män.

Cecilia Hed Malmström är läraren som blev polarguide med både Arktis och Antarktis som arbetsområden. Hon är utbildad geograf, och har tidigare varit anställd på Vetenskapsakademien och som sakkunnig i Riksdagen. På den vindpinade glaciärskorpan, där temperaturen många gånger kunde sjunka ned till -58 grader, arbetade Cecilia som borrtekniker i ett internationellt forskarteam vars uppgift var att bygga världens största teleskop. Hon blev Sveriges första kvinna att stå på den geografiska sydpolen 1993.

Cecilia har lång erfarenhet av att arbeta i organisationer under förändring. De kan vara isolerade med utsatt ledarskap och tuffa för en kvinna i en mansdominerad värld. Hon har under flera år åkt runt i Sverige och andra länder och berättat om Amanda-projektet, som idag heter Ice Cube. Detta gav henne möjligheten att arbeta på expeditionsbåtar som går i Chiles fjordar och Antarktis. Sommaren 2006 började hon även arbeta i Arktis på Grönland och Spitsbergen. Under 2019- 2020 finns nya resor inbokade till polara trakter.

Cecilia är också författare till självbiografin "Mina motpoler". I den berättar hon om utmaningarna i att samtidigt vara polarguide, forskare och mamma. Hon har fått medalj av National Science Foundation för sin tid på Polarplatån och år 2011 sände SVT en dokumentär, "Polarguiden, mamma på distans", om hennes arbete.

Publiken får vidgade vyer, ökad medvetenhet och verktyg till förändring. Cecilia har en stark och varm lyskraft. Hon tar plats med sitt härliga skratt, livliga berättande och sin öppenhet. Hennes föreläsningar visar på problembilder som vi inte alltid reflekterar över. Hur vi människor reagerar och förväxlar. Hur olika vi är som kvinnor och män, mellan olika kulturer. Under senare år använder Cecilia också erfarenheter kring integration, kulturer och olikheter. En av de viktigaste utgångspunkter som hon arbetar efter är att "Vi är varandras arbetsmiljö". Cecilias nya föreläsning "Det nya normala" bryter både normer och provocerar. Men ger åhöraren flertalet tankar runt de samhällsutmaningar vi står med gällande migration, klimat och jämställdhet.

Ledarskap, Arbetsmiljö
Drivkraft och arbetsglädje, förändringsarbete i organisationer, vi är varandras arbetsmiljö, ledarskap från ett medarbetarperspektiv, manligt och kvinnligt ledarskap, kulturer – integration, företagskulturer, ledarskap i utsatta områden, att vara ledare är krävande, att vara medarbetare är krävande. Detta föredrag visar hur ledarskap och medarbetarskap kan se ut i utsatta områden, allt som oftast är det hierarkiskt. Cecilia talar även om skillnaden mellan att arbeta under manligt eller kvinnligt ledarskap. Hur man som arbetare kan ställa krav och vara utmanade för en ledare.

Hela föredraget bygger på erfarenheter från Sydpolsbasen Amundsen-Scott och det arbete Cecilia gjorde där i fyra månader boende i tält, men också genom sina år ombord på skepp i polara områden, rent traditionellt arbete från riksdagen eller privat organisation. Cecilia använder också sina barn och det liv som de gjort med flytt till Island, muslimsk syrisk familj, arbete i försvaret bl.a. Hennes föredrag bjuder på ett annorlunda perspektiv från extrema miljöer och hur dessa påverkar och tydliggör ledarskap och sociala mönster, inte minst de mellan kvinnor och män men även mellan kulturer. Till detta finns workshopsarbete kring attityder, företagskultur, integration, jämställdhet och miljöarbete. Med kvalitetsstarka system, program och verktyg blir arbetet konstruktivt och givande för arbetsgruppen.

Hållbarhet
Klimatet, miljö, hållbarhet och sårbara områden – det kommer att handla om klimateffekter, polara områden som sårbara, djurens situation, forskningen på polara områden.

I denna del berör Cecilia även företagens ansvar och det faktum att företagen går steget före politikerna. Hon reder ut begreppen kring hållbarhet, strategier, visioner och kommer in på förordningar som gjort och driver utvecklingen framåt. Hon berör Sveriges miljömål, FN´s 17 hållbarhetsmål, historien från ISO till Rapportering.

Här bygger Cecilia ihop de delar som ni anser att ni behöver i ert företag eller organisation. Delar av denna föreläsning berör även integration. Denna del och arbete finns i Hållbarhetsprogrammet, Hållbart Ledareskap, som ges av Mellansvenska Handelskamaren. Till detta finns workshopsarbete kring attityder, företagskultur, integration, jämställdhet och miljöarbete. Med kvalitetsstarka system, program och verktyg blir arbetet konstruktivt och givande för arbetsgruppen.

Besöksnäring, turism
Att sälja det som inte finns, att sälja en upplevelse, destinationsutveckling, hållbara upplevelser och produktutveckling inom besöksnäringen.

Att arbeta inom turismnäringen kan vara det svåraste jobb som finns. En upplevelse sker här och nu, kan inte göras om. Produktion och konsumtion av upplevelsen sker samtidigt och alltid individuell. Det finns några styrmedel för att säkerställa en upplevelse, för att styra kundens beteende.

Cecilia tar dig med på en resa där du blir gästens guide, gästens glasögon och den som avgör hur gästen ska uppleva. Till denna del finns även workshopsarbete för produktutveckling inom besöksnäringen och upplevelser samt affärsutveckling och kvalitetsarbete för turism, storytelling och värdskap. Min bakgrund som ägare till tourquality, utbildad i både Swedish Welcome och Kurbits affärsutveckling gör att jag har många kvalitetssystem att tillgå.

Internationell Handel
De senaste fyra åren arbetat som expert inom Internationell handel, tullfrågor, infrastruktur och logistik. Hon har en förmåga att använda sin kunskap och expertis och bygga den till något inspirerande och kul och lättillgänglig information. Dagens globala trender är omfattande och till viss del oförutsägbara vilket ger oss stor möjlighet att göra inspirerade föreläsningar kring världen runt om oss med fokus på internationell handel eller infrastruktur.

Hennes föreläsningar i detta område kan vara ren inspiration, ren kunskapsmässig och i workshopsform.

Pressbilder

Cecilia Hed Malmström

Cecilia Hed Malmström

Ledarskap

Ledarskap

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2