Carlos Rojas

Carlos Rojas

Segregationen i Sverige – hur löser vi knutarna i skolan och i samhället?

Carlos Rojas arbetar på Stockholms universitet som doktorand och forskar på barns uppväxtvillkor och skolgång i dagens samhälle. Med över tjugo års erfarenhet av frågorna, som journalist och utredare i offentlig sektor, kan han skräddarsy enligt önskemål.

Carlos Rojas började sin bana när han som sextonåring startade sin första tidskrift år 2000. Några år senare var han också med och startade prisbelönta tidskriften Gringo – "Sveriges svenskaste tidning" - som fick stort genomslag just genom fokuset på frågor rörande det Sverige som växte fram. Han var den här perioden också frilansande journalist och krönikör i Metro, Aftonbladet och ett antal tidskrifter. Det följdes av drygt tio år av analys- och utredningsarbete för kommuner och myndigheter som chef för Sweden Research, innan han 2021 började sin tjänst på Stockholms universitets specialpedagogiska institution.

Carlos långa erfarenhet av att arbeta med frågorna i kombination med hans pedagogiska sätt att förklara hur olika samhällsfenomen och situationer hänger ihop gör honom till en efterfrågad föredragshållare. Förankrad i aktuell forskning kan han också alltid ge en bild av den historiska utvecklingen och hur den lett oss dit vi är idag. Han är också en van moderator och samtalsledare.

Det segregerade Sverige
Är ojämlikhet och det segregerade samhället omöjligt att undvika? Hade vi kunnat göra något annorlunda och framförallt: kan vi göra något annorlunda för att minska skillnaderna som existerar idag och nå en verklig samexistens där alla får samma möjligheter? Med särskilt fokus på barns villkor, tar Carlos här ett pedagogiskt helhetsgrepp kring frågan som också visar på vilket ansvar vi själva har och kan ta för att få samhället vi vill ha.

Skolan och segregationen
I dagligt tal kan det låta som att skolsegregation är ett nytt fenomen. Egentligen har skolsystemet alltid, ända sedan vi fick en allmän skola i Sverige 1842, varit segregerat. Carlos ger i den här föreläsningen en historisk tillbakablick som också förklarar mycket av utvecklingen vi ser idag. Dessutom tar han upp dagsfärska perspektiv, utifrån sin egen och andras forskning från Sverige och runt om i världen.

CSR för barns bästa
Det blir allt vanligare att rikta sitt CSR-arbete mot insatser som stärker barns uppväxtvillkor. Utifrån befintlig forskning och sina regelbundna omvärldsanalyser i frågan, talar Carlos i den här föreläsningen om insatser som kan stärka uppväxtvillkoren för barn i Sverige för att företag ska kunna fatta inte bara inspirerade utan också genomtänkta och grundade beslut om sin CSR-investering.

Carlos föreläsningar lämpar sig väl för seminarier, personaldagar och evenemang som berör aktuella samhällsfrågor. Som föreläsare eller moderator förmedlar han fakta och situationsanalyser snarare än personliga anekdoter, även om dessa också kan få plats där det fyller en funktion.

Pressbilder

Artiklar

Carlos Rojas

Carlos Rojas

Moderatorer med en utbildande profil

Samhällsbyggnad

Ekonomi

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2