Bo Ekman

Bo Ekman

Grundre av Tällberg Foundation - Sammankallar Tällberg Forum

Orten Tällberg är starkt förknippat med Bo Ekman. Här samlar Tällberg Foundation årligen sammankomster med ledande personer från olika länder och med olika bakgrunder för att tala om vår globaliserade värld och dess problem.

Bo Ekman är grundare och styrelseordförande i Tällberg Foundation, som regelbundet genomför Tällberg Forum, en sammankomst där ledande personer med skilda bakgrunder från olika länder och med annorlunda tankar och idéer samlas för att ge varandra nya impulser och för att diskutera hur vår alltmer globaliserade värld kommer att påverka oss. Bo är också knuten till Tällberg Advisors, en svensk "think tank" som arbetar med konsultuppdrag för att visa hur en föränderlig omvärld kommer att påverka organisationer.

Bo Ekman är även författare till flera böcker och en ivrig samhällsdebattör som bl.a. tar upp övergripande frågor runt vår miljö. Han har en mångårig näringslivsbakgrund inom Volvo, och var även grundare av Sifo Management Group. Dessutom har han arbetat som professor vid Uppsala och Umeå Universitet. Som föredragshållare talar Bo om ämnen som globaliseringen och vad den kräver i form av strategiskt förändringsarbete för företag och organisationer, han talar om omvärldsanalys och förändringsarbete och även om humanism och företagsledning – om etik och moral i näringslivet.

Bo Ekman

Social Media

Historia

Sjukdom / Handikapp

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2