Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Anne-Marie Eklund-Löwinder
Fotograf: Daniel Roos

Anne-Marie Eklund-Löwinder

IT-säkerhet

Chief Information Security Officer (CISO) på IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

Anne-Marie Eklund-Löwinder är expert på informationssäkerhet, från hur man skapar säkerhetskultur och införande av ledningssystem för informationssäkerhet till nyttan av kryptering och hantering av lösenord. Bedriver säkerhetsarbetet på Internetstiftelsen i Sverige och ansvarar för att den svenska toppdomänen, .se, drivs på ett säkert sätt. Hon är en internetpionjär och har sedan 1999 jobbat outtröttligt med utvecklingen och införandet av säker DNS för att göra internet säkrare. Valdes 2010, som en av få personer i världen, till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar hon i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet.

Anne-Marie har belönats med flera priser och stipendier för sitt arbete, med motivering att hon bidragit till att driva internetutvecklingen framåt. Hon blev 2013 invald i Internet Hall of Fame.

Anne-Marie är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XII, informationsteknik. Hon sitter även som ledamot i styrelsen för IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet och som ledamot i MSB:s informationssäkerhetsråd.

Anne-Marie Eklund Löwinder har utbildat sig i systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som utredare vid Statskontoret och var medlem av sekretariatet för den fjärde IT-kommissionen. Hon arbetar sedan 2001 på Internetstiftelsen i Stockholm.

Hon är en ofta tillfrågad talare och anlitad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet samt besvarar flitigt remisser inom samma område.

Pressbilder

Anne-Marie Eklund-Löwinder

Anne-Marie Eklund-Löwinder

IT-säkerhet

Föreläsare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2