Anders Nylund

Meteorolog och TV4-profil - Talar om väder, vind och klimatet

I takt med det snabbt ökande intresset för vårt klimat har meteorolog Anders Nylunds kompetens efterfrågats i många olika typer av sammanhang när man velat veta mer om vad som händer runt omkring oss. Och hur det ser ut att bli om vi inte gör något åt det

Anders Nylund har jobbat som meteorolog sedan början av 70-talet och idag en av TV4´s välkända profiler. Efter många år i prognostjänst var han under några år utbildningsansvarig vid SMHI i samverkan med bl a försvaret och universiteten i Uppsala och Stockholm. Anders är även medförfattare till boken "Sjörapporten - om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster."

Anders rekryterades 1990 till SMHI som regionchef på SMHI:s Arlandaenhet med inriktning på flygväder och tjänster mot Luftfartsverket i ett skede av kommersialisering av SMHI:s tjänster. 1997 övergick han till projektledning med systemutvecklingsuppdrag mot luftfarten. Vid sidan av detta hade Anders löpande utbildningsuppdrag på Räddningsverket med redovisning av SMHI:s ansvar inom räddningstjänsten.

Under de senaste 8 åren har Anders Nylund haft en mängd olika uppdrag som föreläsare. Till en början handlade det om meteorologi allmänt och vädertjänstens utveckling och nutida arbetssätt. Därefter har det under det senaste året blivit en stor efterfrågan på föredrag om de förväntade klimatförändringarna.

Liknande profiler

Utbildare med en företagsledarhistoria

Internationella moderatorer

Målsättning