Amanda Netscher
Fotograf: Håkan Nevall

Amanda Netscher

Starkt engagemang

En mycket engagerad inspiratör i ämnen som mäns våld mot kvinnor - även ur ett barnperspektiv, maskuliniteter, förebygga hot om våld, främja jämlik hälsa, jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter.

Amanda Netscher är utredarsociolog i grunden. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och med politisk påverkan, en mycket engagerad moderator, föreläsare och processledare.

Hon arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm med att samordna länets universellt förebyggande insatser mot våld inom kommunerna och civilsamhället. Amanda var tidigare ordförande för RFSU Stockholm där hon ledde det politiska påverkansarbetet, men även det strategiska inom organisationen.

Amanda har tidigare arbetat med flera regeringsuppdrag på myndigheter som Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen, Brottsförebygganderådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon har varit med och startat upp en hjälptelefon för personer i riskzon att begå sexuella övergrepp, PrevenTell, på Karolinska universitetssjukhuset – ett projekt som regeringen avsatte utvecklingsmedel för. Hon har i sin roll på RFSU samlat den politiska ledningen inom Stockholm stad och Landstinget inom vad som kan kallas för sexualpolitiska nätverk i Stockholm.

För Länsstyrelsen har Amanda även lett arbetet med att kartlägga prostitutionens och människohandelns omfattning i Sverige – en rapport som fick stort medialt intresse, nationellt och internationellt.

Amanda kan höras i media om bland annat frågor som rör sex mot ersättning och prevention av olika slag. Exempelvis vikten av sexualupplysning i skolan, hiv/sti-prevention och trygg förlossningsvård. Hon har föreläst om mäns våld mot kvinnor, sexualitet och maskulinitet i 100-tals timmar sammanlagt, för kommunledningar, tjänstepersoner, företag och civilsamhället. Utöver detta har Amanda även en utbildning i processledning från Ramböll och har stor erfarenhet av att moderera samtal och politikerdebatter på till exempel Stockholm Pride och Feministisk samling.

Pressbilder

Amanda Netscher

Amanda Netscher

Fotograf: Håkan Nevall

Sex & Relationer

Värderingar

Moderatorer med en utbildande profil

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2