Hem > Personligheter > Amanda Netscher

Amanda Netscher

En mycket engagerad moderator, föreläsare och processledare

Amanda Netscher är utredarsociolog i grunden och har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och med politisk påverkan

Amanda Netscher är ordförande för RFSU Stockholm och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Amanda arbetar till vardags på Länsstyrelsen med att samordna Stockholms läns våldspreventiva insatser inom kommunerna och civilsamhället. Som ordförande för RFSU Stockholm leder hon det politiska påverkansarbetet utåt i länet men även det strategiska inom organisationen.

Amanda Netscher är utredarsociolog i grunden och har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och med politisk påverkan. Amanda har tidigare arbetat med flera regeringsuppdrag på myndigheter som Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen, Brottsförebygganderådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon har varit med och startat upp en hjälptelefon för personer i riskzon att begå sexuella övergrepp (PrevenTell) på Karolinska universitetssjukhuset – ett projekt som regeringen avsatte utvecklingsmedel för. Hon har i sin roll på RFSU samlat den politiska ledningen inom Stockholm stad och Landstinget inom vad som kan kallas för sexualpolitiska nätverk i Stockholm.

På länsstyrelsen ledde Amanda arbetet med att kartlägga prostitutionens och människohandelns omfattning i Sverige – en rapport som fick stort medialt intresse nationellt och internationellt. Amanda kan höras i media om bland annat frågor som rör sex mot ersättning och prevention av olika slag; som exempelvis vikten av sexualupplysning i skolan, hiv/sti-prevention och trygg förlossningsvård. Hon har föreläst om våld, sexualitet och maskulinitet i 100-tals timmar sammanlagt för kommunledningar, tjänstpersoner och civilsamhället. Utöver detta har Amanda även en utbildning i processledning från Ramböll och har stor erfarenhet av att moderera samtal och politikerdebatter på till exempel Stockholm Pride och Feministisk samling.

Amanda är även en mycket engagerad inspiratör i ämnen som maskulinitet och våld, jämställdhet/jämlikhet och sexualpolitik.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta